Son dönem türk musikisi bestekarlarından,neyzen ve şair.

1829 veya 1830’da İstanbul Üsküdar’da doğdu.Zamanının meşhur ney üfleyenlerinden olduğu için Neyzen ve Üsküdar’da doğup şöhret bulduğu için Üsküdarlı lakaplarıyla anılır.Bestekar Hacı Faik Bey’in ağabeyidir.İyi bir tahsil gördüğü ve Ticaret Nazareti’nde müdürlük yaptığı bildirilmektedir.Neyi Beşiktaş Mevlevihanesi şeyhi Neyzen Salih Dede Efendi’nin üvey kardeşi neyzen ve giriftzen Mehmed Said Dede’den öğrendi.Bazı kaynaklar ney hocasının neyzen ve tanburi Oskıyam Efendi olduğu bildirilmektedir (İbdülemin,s.260).Musıkı konusunda ayrıca Haşim Bey’den faydalandı.

Genç yaşta tasavvufa meylederek Sadiyye tarikatına girdi.Üsküdar Ahmediye de Kefçe Dede mahallesi Karacaahmet caddesinde bulunan Salı (Şeyh Cemal Efendi) Tekkesi’nin ikinci şeyhi Fethi Efendi’nin kızı Dürriye Hanım’la evlendi ve bu evlilikten tek çocukları olan kızı Sadiye dünyaya geldi.Daha sonra Fethi Efendi’ye intisap ederek oldan hilafet aldı.Mevlevilik ve Rifailik ile de irtibatı vardı.Uzun süre Üsküdar Mevlevihanesi’nde neyzenbaşılık yapmasının yanında Cemal Efendi Tekkesi’nin son dönem zakirbaşılarındandı.Ney çalmadaki ünü yayılınca musıkı çevrelerince aranan bir neyzen oldu.Bilhassa mansur ney üflemede çok başarılı idi.Genellikle yakın dostu giriftzen Rıza Bey’le tekkelere devam edip buralarda ney üflerdi.Son yıllarda piyanonun türk musıkısı icrasına katılması sebebiyle piyano ile eser icrasında boyu biraz kısaltılarak akordu tizleştirilmiş neyler üflediği söylenir.

Salim Bey , 22 Ramazan 1302 (5 Temmuz 1885) Pazar günü Sandıkçı Şeyh Ethem Efendi Rifai Dergahı’nda yapılan ayinde Ney ile Uşşak taksim yaptıktan sonra ism-i celal zikri esnasında fenalaşarak Zakirbaşı Dellal Osman Efendi’ye “Kerim Allah,rahim Allah” ilahisini okumasını söyledi ve bu sırada vefat etti.(a.g.e,s.260).Özalp,I,583;Öztuna,II,259).Ertesi gün Üsküdar Yeni Valide Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Salı Tekkesi tevhidihanesi altındaki türbeye kayınpederinin kabri yanına defnedildi.Vefatına Üsküdarlı Osman Şems Efendi,”Çaldı neyzen mir Salim ömrünün son faslını”(1302) ve Üsküdarlı Talat,”Demin tekmil kıldı ah neyzen mir Salim ah” mısralarını tarih düşürmüştür.Mezar taşında Osman Şems’in dört mısradan oluşan tarihi yer almaktadır.Tekke ile türbe daha sonra harap olmuş, iki tarafına da resmi işlenmiş kabir taşı ile mezarı da kaybolmuştur.

Salim Bey çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir.Bunlar arasında en tanınmışları Neyzen Aziz Dede ile Giriftzen Asım Bey dir.Aynı zamanda şair olan Salim Bey’in şiirleri içinde terciibendi meşhurdur.Özellikle bestelediği saz eserleriyle tanınan Salim Bey’den günümüze bir ilahi,iki şarkı ile dokuz peşrev ve saz semaisi ulaşmıştır(listesi için bk.Öztuna,11,260).Musiki aleminde çok yaygın olarak bilinen hicaz peşrevinin yanı sıra muhayyer peşrevi Tanburi Cemil Bey’in aynı makamdaki peşrevinden sonra en meşhur peşrev kabul edilir.

Salim Bey