Oskiyan (Tanburi, Neyzen ve Kuyumcu),(1780?-1870?=90?)

İstanbul Samatya’da doğdu. Aynı yerde 90 yaşlarında vefat etti. Ermeni asıllı ve tanburidir. Tanburi İshak efendiden klasik üslupta tanbur dersleri aldı. Ney hocasını bilmiyoruz. Zeki Mehmed Ağa’dan 

saz eserleri meşk etti. III. Selim’in (1789-1807) huzurunda zaman zaman çaldı. II.Mahmud zamanında (1808-1839) Tanbur ve Ney hocası olarak Enderun’i Humayun’a alındı. Peşrevler ve saz semaileri 

besteledi. Zamanımıza gelen tek eseri bir Beyati Saz Semaisi’dir. Çok değerli talebeler yetiştirdi. Bunlardan Neyzen Sâlim Bey’e ve Baba Raşid Efendi’ye (3ay) Ney öğretti. Abraham Paşa’nın amcası 

Ermeni zenginlerinden Karaber’e tanbur dersleri verdi. En değerli talebesi, kendisi gibi Tanbur ve Ney virtüözu olan Şeyh Abdulhalim Efendi’dir. Abdülhalim Efendi, Cemil Bey’in ortadan kalkmasına sebep olduğu klasik Türk tanbur tavrını Dr.Subhi Ezgi’ye, O da Mesud Cemil Bey’e öğretmiştir. Neyzen Oskiyan’ın ismi Ermeni Oskiyan veya Vaskiyan olarak da bilinir.

Oskiyan Efendi