Emin Dede 

 Neyzen, bestekâr ve hattat olan Neyzen Hattat Mehmet Emin Dede 14 Mart 1883’te Tophane’de dogdu. Babası Eski Ali Pasa Hırka-ı Saadet Camii hatibi Hafız Eyüp Sabri Efendi’dir.Aziz Dededen ney ögrenerek Galata Mevlevîhânesi neyzenleri arasında katıldı. Neyini, seyh Hüseyin Fahreddin Dede ve Aziz Dede’nin yerine Galata neyzenbasısı olan Hakkı Dededen (ö.1918)mesk ederek ilerletti.Neyzen Hacı Emin Dede birçok seçkin neyzen yetistirmistir. Baslıca ögrencileri: Halil Dikmen, Halil Can, Süleyman Ergüner, Dr. Emin Kılıçkale, Hakkı Süha Gezgin, Bahriyeli Ibrahim Bey, Cafer Bey, Sucu Hasan Dede, Hakim Hicabı Fıratlı, Semazen Ahmet Bican Dede’dir. Notalarını ölünce Halil Can’a bıraktı. Bir Aralık Dârü’l Elhân’da ney muallimligi yaptı. Aynı zamanda hattat da olan Emin Dede, klasik Musikimizin klasik formlarında ve gelenege sonuna kadar baglı kalmıs ve bu anlayısla degisik formlarda birçok eser bestelemistir