Bu çalışmada Salih Bilgin hocamın Niyazi Sayın hocamızın isteği üzere hazırladığı 'Neyzenler Soy Ağacı' çalışmasının kapsamını daraltarak sadece Niyazi Sayın hocamızın öncesi hocalarına, sonrası talebelerine ve yeni kuşak neyzenlere yer verdik. Silsilede güncelleme yapabilmek için Niyazi Sayın hocamız ve diğer hocalarımız ile görüşülüp verdikleri isimler neticesinde çalışmayı tamamladık. Silsile nihai olmayıp devam eden görüşmeler neticesinde değişime açık kalacaktır.

     En başta ‘Neyzen Silsilesi’ni hazırladığımız ve bu çalışma için onay aldığımız Niyazi Sayın hocamıza ve güncelleme sırasında rahatsızlık verdiğimiz tüm hocalarıma teşekkürlerimi borç bilirim.

                                                                                                                                                        Saygılarımla

                                                                                                                                                    Emir Murat Küçük